diplomski rad
VALIDATION OF GATING SYSTEMS USING A HOMEMADE GATING PHANTOM

Maja Strugačevac (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku
Zavod za eksperimentalnu fiziku
Katedra za fiziku čvrstog stanja