završni rad
Radiološka karakterizacija tla Kopačkog rita

Irena Lukanović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku
Zavod za eksperimentalnu fiziku
Katedra za fiziku čvrstog stanja