diplomski rad
Analiza stavova studenata hrvatskih sveučilišta o online učenju

Dina Jukić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku
Zavod za eksperimentalnu fiziku
Katedra za osnove fizike