Pages

ANALIZA I VIZUALIZACIJA ZADATAKA IZ FIZIKE U PYTHONU
ANALIZA I VIZUALIZACIJA ZADATAKA IZ FIZIKE U PYTHONU
Kristijan Dragičević
U procesu rješavanja problemskih zadataka iz fizike, nastoji se pojednostaviti jedan problem kao cjelinu na više manjih dijelova koji zahtijevaju manje resursa za pronalazak pojedinačnih rješenja kako bi bio dostupan pregled u prirodne pojave koje se nalaze u pozadini problema. U procesu pojednostavljenja problema veliku ulogu ima vizualizacija promatranog sustava, jer vrlo lako može ukazati na poveznice između pojedinih dijelova koje možda na prvi pogled nisu primjetne. ...
Alan Turing i njegov doprinos kriptoanalizi i računalstvu
Alan Turing i njegov doprinos kriptoanalizi i računalstvu
Ana-Marija Ivanković
Predmet izučavanja ovog diplomskog rada je životni put i doprinos kriptoanalizi i računalstvu znamenitog britanskog matematičara, kriptografa, logičara i vizionara, te čovjeka osebujnog karaktera i uma, Alana Mathisona Turinga. Nakon uvoda, upoznat ćemo se s Turingovim djetinjstvom, školovanjem i profesionalnom karijerom, kao i kontroverzama vezanim uz njegovu smrt. Zatim će se detaljnije ukazati na njegove najvažnije doprinose u području kriptoanalize i računalstva. Pri tome će...
Analiza stavova studenata hrvatskih sveučilišta o online učenju
Analiza stavova studenata hrvatskih sveučilišta o online učenju
Dina Jukić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je online učenje u hrvatskom visokom obrazovanju sa stajališta studenata. U uvodu je objašnjena potreba za online oblikom nastave i njegov proces prilagodbe pedagoškoj paradigmi. Nakon toga prikazan je povijesni razvoj učenja na daljinu, od korespondentnog do e-učenja. Zatim su objašnjeni pojmovi učenja na daljinu, e-učenje i online učenja uz pregled njihovih definicija. Na kraju su prezentirani rezultati istraživanja online učenja...
Analiza stavova učenika osječkih srednjih škola o nastavi fizike i informatike
Analiza stavova učenika osječkih srednjih škola o nastavi fizike i informatike
Anja Ćosić
U diplomskom radu prezentirani su rezultati ankete čiji je cilj bio ispitati stavove srednjoškolskih učenika o nastavi fizike i informatike. U ispitivanju je sudjelovalo 1049 učenika sedam osječkih srednjih škola. Dobiveni odgovori prezentirani su po spolu, razredu i školi, a u analizi podataka korištene su metode deskriptivne i inferencijalne statistike. Istraživanjem se nastojalo utvrditi koliko je nastava fizike i informatike zanimljiva učenicima, kako su opremljeni kabineti,...
Atmosfera kao dio detektorskog sustava čerenkovljevih teleskopa
Atmosfera kao dio detektorskog sustava čerenkovljevih teleskopa
Julija Zečević-Pejić
Danas znamo da termički izvori zračenja poput Sunca i običnih zvijezda nisu jedini izvori zračenja u svemiru. Postoje mnogi netermički izvori koji imaju drukčiji spektar i drukčije mehanizme nastanka zračenja. Takvi kozmički izvori emitiraju razne vrste astročestica: elektromagnetsko zračenje svih frekvencija, kozmičko zračenje (jezgre atoma visokih energija), astrofizičke neutrine te gravitacijske valove. Oni su povezani s kompaktnim kozmičkim objektima: neutronskim...
Becquerelov eksperiment
Becquerelov eksperiment
Dunja Straka
U diplomskom radu rekonstruiran je eksperiment kojim je otkriveno radioaktivno zračenje. Rad se sastoji od dva dijela. U prvom, teorijskom dijelu, opisan je život i otkriće Antoina Henria Becquerela te vrste i izvori radioaktivnog zračenja. Nakon fizikalnog dijela, slijedi kratak uvod u osnove fotografije s prikazom procesa razvijanja fotografskog filma. U eksperimentalnom dijelu, rekonstruiran je Becquerelov eksperiment korištenjem dva minerala (uraninit i zippeit) te su prikazani...
Brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta na Papuku
Brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta na Papuku
Stjepan Bošković
Početni dio ovog diplomskog rada bazira se na teorijskom uvodu u pojmove radioaktivnosti, vrsta zračenja i uređaja za detekciju zračenja uz detaljniji opis rada uređaja korištenog pri mjerenjima. Nakon toga slijedi detaljan opis mjerenja brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta na malom području Parka prirode Papuk u travnju i svibnju 2018. godine. Cilj rada je općenito zaključiti kakvo je radioekološko stanje na Papuku u odnosu na ostatak Hrvatske, odnosno postoje li na...
Brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta u Kopačkom ritu
Brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta u Kopačkom ritu
Ana Heđi
U teorijskom dijelu rada opisana je osnovna teorija građe atoma, svojstva ionizirajućeg zračenja, podjela ionizirajućeg zračenja i djelovanje ionizirajućeg zračenja na ljudsko tijelo. Nadalje, opisane su osnovne dozimetrijske veličine i vrste detektora kojim se detektira zračenje. Osim toga navedeni su i izvori zračenja i njihova osnovna podjela. U eksperimentalnom dijelu rada opisani su korišteni uređaji i računalni programi. Opisane su lokacije mjerenja i razlog zašto su...
Detektor ionizirajučeg zračenja - Geiger - Mullerov brojač
Detektor ionizirajučeg zračenja - Geiger - Mullerov brojač
Maja Sudar
Diplomski rad s temom Detektor ionizirajućeg zračenja – Geiger – Müllerov brojač sastoji se od dva dijela. U prvom, teorijskom, dijelu rada opisano je otkriće radioaktivnosti te najznačajnije činjenice vezane za radioaktivnost. Nakon toga su opisani različiti detektori zračenja i njihove karakteristike. Detaljno se opisuje Geiger – Müllerov brojač, njegova povijest, područje rada, princip rada te druge bitne karakteristike. U drugom, eksperimentalnom, dijelu rada...
Dopplerov efekt i njegove primjene
Dopplerov efekt i njegove primjene
Ana Heđi
Christian Doppler prvi je proučavao frekvencije zvuka te uočio da, ako nam se izvor zvuka približava ili udaljava, ne čujemo istu frekvenciju koju je izvor odaslao. Uspio je opisati i dokazati navedenu hipotezu javnim pokusom još u 19. st. Promatrajući iz perspektive tog vremena nikada ne bismo mogli pretpostaviti da će to otkriće doživjeti tako raznoliku primjenu i steći toliko veliku važnost u mnogim područjima fizike, kao što su astronomija, medicina, navigacija i mnoga druga...
Dopplerov efekt i primjena u svakodnevnom životu
Dopplerov efekt i primjena u svakodnevnom životu
Marina Vakula
U ovom radu prikazan je izvod Dopplerovog efekta te gotovi matematički modeli za pojedine slučajeve pojave Dopplerova efekta. Također, navedeni su neki od najčešćih primjena Dopplerova efekta u svakodnevnom životu bez detaljnog objašnjenja načina rada pojedine tehnologije. Ovaj rad daje uvid u osnove o samoj pojavi i omogućava pojedincima da samovoljno istraže detaljnije pojedinu primjenu ili matematički model.
Dvojna priroda svjetlosti
Dvojna priroda svjetlosti
Janja Zubović
Jedna od najranijih pojava iz fizike koju je čovjek počeo proučavati, svakako je svjetlost. Prema nekim istraživanjima, prva lampa napravljena je prije 70 000 godina (u posudu sa otvorom stavljao se materijal koji je mogao gorjeti i tako stvarati svjetlo). Teško je zamisliti da pojavu s kojom se čovjek susreo čim je došao na svijet, nije mogao u potpunosti objasniti do 1905. godine. Od 17. do 20. stoljeća svjetlost je znanstveno proučavana jer neka pitanja vezana uz nju nikako se...

Pages